Verhuurinformatie

(klik hier om terug te gaan naar verhuurpagina).

Verhuur vanaf 18 euro per dag!

Voordat u bij ons een aanhanger huurt dient u wel bekend te zijn met onderstaande.

Afmetingen van de aanhangwagen:
  1. Aanhangwagens mogen niet langer zijn dan 12,00 meter, dan wel niet langer dan 8 meter indien het een middenasaanhangwagen betreft (niet meer afwijken dan 1%).
  2. Aanhangwagens mogen niet breder zijn dan 2,55 meter.
  3. Aanhangwagens mogen niet hoger zijn dan 4,00 meter.
  4. Aanhangwagen + auto mogen samen niet langer zijn dan 18,00 meter
  5. Aanhangwagens mogen niet zwaarder worden beladen dan de toegestane maximum massa van de aanhangwagen waarbij u rekening dient te houden met de maximum te trekken massa van de auto.

Het uitsteken van lading:

Als bestuurder moet u ervoor zorgen dat u bij het buiten het voertuig uitsteken van lading, de maximale uitsteekmaten niet overschrijdt en dat de uitstekende delen niet scherp zijn. De maximale uitsteekmaten zijn:

  1. Aan de voorzijde: de voorzijde bij middenasaanhangwagens is het trekoog (koppeling). U mag niet voorbij het hart van de koppeling laden
  2. Aan de zijkant: de lading mag niet meer zijn dan de maximaal toegestane breedte voor aanhangwagens (2,55 meter). en op onverharde wegen niet meer dan 2,20 meter.
  3. Aan de achterzijde: de lading mag maximaal 1 meter aan de achterzijde uitsteken, terwijl daarbij de maximale uitsteeklengte van 5.00 meter achter de achterste as niet mag worden overschreden. Bij het vervoeren van ondeelbare lading (bijvoorbeeld steigerpalen, ladders, spanten enz.) geldt dat de maximale uitsteeklengte van 1,00 meter mag worden overschreden, waarbij het voeren van markeringsborden verplicht is. Wordt het markeringsbord bij nacht vervoerd, dan moet het bord voorzien zijn van een rode lamp. Het zicht op de verlichting, de retroreflectoren, de richtingaanwijzers of de achterkentekenplaatverlichting van de aanhangwagen mag nooit belemmerd worden.logo bovag

Klik hier voor informatie over welk rijbewijs u nodig heeft om een aanhangwagen te besturen!

BOVAG algemene verhuurvoorwaarden

Wij zijn aangesloten bij de Bovag. Voor verhuur worden ook de algemene voorwaarden verhuur aanhangbedrijven van de Bovag gehanteerd. Door hier te klikken kunt u de algemene voorwaarden inzien.

Cart